Terapie Cesta je velmi účinná při práci s dětmi a zaznamenává skutečně velké úspěchy po celém světě. V knize Brandon Bays Cesta pro děti se dozvíte spousty příběhů ze života dětí, které Cestou prošly. Najdete v ní také rady a nástroje, jak s dětmi pracovat a samozřejmě tam nechybí ani postupy samotné.

Ve své praxi vždy začínám prioritně pracovat minimálně s jedním z rodičů. Je jen velmi málo případů, kdy bych poté musela pracovat i s dítětem samotným. Jsou to většinou případy, kdy jsou děti už větší. U malých dětí ve většině případů dochází k úplnému vymizení problému, jakmile si problém vyřeší rodiče. A to často den ze dne.

V současné době vzhledem k vytíženosti a zaměření s dětmi nepracuji, ale můžu doporučit mé kolegy.

Pokud vám skutečně záleží na vašich dětech, zkuste se zamyslet, jak jim můžete pomoci vy sami. Doma potom můžete s dětmi pracovat formou pohádek (jsou v knize) a různých pomocných hravých metod (tyto se vyučují na semináři), aniž by děti musely podstupovat sezení u terapeuta. Je to nejlepší cesta, jak je naučit  zvládat složitější situace, se kterými se budou v životě setkávat. Samozřejme jsou situace, jako je šikana, ztráty příbuzných apod., u kterých je sezení s terapeutem žádoucí. Všeobecně je pro děti velmi důležité, aby věděly, že jsou milovány oběma rodiči (pocit bezpečí), i když podmínky kolem nich nejsou zrovna ideální, např. rozvody. Proto „ujišťujte, ujišťujte, ujišťujte“.

Cesta pro děti je rozdělená na dvě věkové skupiny:

Pro děti od pěti do sedmi let je to pohádkový příběh „Uzdravující dobrodružství pro děti“. Tento příběh je zvláštní tím, že je napsán jako „terapeutická metafora“ a byl vytvořen tak, aby ovlivnil děti na hluboké podprahové úrovni a zahájil uzdravování. Zatímco jsou děti pohrouženi do příběhu, slova dosahují hluboko do uzdravujícího podvědomí.

Pro děti od osmi do dvanácti let je to propracovanější proces, který vyžaduje větší spolupráci. Děti od třinácti let jsou většinou schopny podstoupit terapie pro dospělé, ale vždy záleží na dítěti, co jej více osloví a jak je na svůj věk vyspělé.

Založily jsme neziskovou organizaci NaMaJa, o.p.s., jejíž náplní je dostat Cestu mezi české děti včetně škol, školek či dětských domovů. Více informací o semináři Naslouchat dětem  ZDE.

Zároveň pořádáme velmi úspěšné a oblíbené semináře pro rodiče a širokou veřejnost. Další seminář je plánován na podzim 2017.  Více informací k semináři

plaz_holka