Co lze řešit pomocí Cesty

Principem práce je objevování starých nezpracovaných vzpomínek a jejich léčení. Jakmile se toto stane, dochází k celkovému uzdravování na všech úrovních, ale pokud bych měla vyjmenovat alespon něco 🙂 ..

 • jakékoliv bloky a omezení, které v životě pociťujeme
 • zdravotní problémy
 • syndrom vyhoření, hledádní smyslu života
 • nízké sebevědomí
 • deprese a stavy úzkosti
 • rodinné problémy a nefungující vztahy
 • neplodnost
 • sexuální traumata, zneužívání
 • neschopnost se profesně prosadit
 • opakující se emoce jako je strach, smutek, vztek, pocit viny…
 • nezdravá přesvědčení a přísahy
 • fóbie
 • anorexie a bulimie
 • závislosti
 • vyrovnání se se ztrátou blízkých
 • vše další, co vás trápí

Neposkytuju terapie u závažných diagnostikovaných psychiatrických onemocnění.

Typy procesů

Emocionální Cesta

Jde o základní proces, ve kterém se do vzpomínky uložené v buněčné paměti dostanete přes projítí emocí souvisejících s vaším problémem. Tuto vzpomínku si vyčistíte a odblokujete, dopřejete odpuštění sobě i druhým a provedete integraci tohoto nového vědomí do budoucnosti. Zjištění, jaké emoce v sobě skutečně nosíme, je většinou silný zážitek. Často totiž cítíme 2-3 emoce, které jsou na povrchu, ale nemáme přístup ke skutečné příčině, proč se cítíme, jak se cítíme.

Fyzická cesta

V tomto procesu se jednoduchým způsobem vydáte do těla přímo k místu (orgánu), kde se vyskytuje nemoc či blok. Vzpomínka, která se objeví, se zpracuje podobně jako u Emocionální cesty. Používá se hlavně u fyzických potíží, nemocí, ale i u jiných problémů, např. starých přesvědčení, konkrétních vzorců chování apod.

Proces Smyslu života

Je to velmi zajímavý proces, ve kterém objevíte, co je skutečným smyslem vašeho života, co se máte naučit  či proč se vám v životě děje to, co se vám děje. Používá se hlavně v případech, kdy klient ztrácí smysl a motivaci v životě vůbec něco měnit, žít.

Proces Manifestace hojnosti

Jde o krásnou práci, při které nacházíte, ve které oblasti vašeho života máte bloky, které vám brání žít naplněný život ve všech jeho oblastech. Dostanete se k vnitřním tichým sabotérům, přesvědčením, které následně čistíte. Jedná se hlavně o oblasti vztahů, kariéry, osobního růstu, financí, ale i dalších oblastí, které vám přinášejí do života hojnost. Také tady je objevení možných přesvědčení velkým překvapením, obzvláště zjištění, jak moc nás řídí i ta přesvědčení, které vědomě vytěsňujeme.

Další techniky

Během sezení používám podle potřeby další techniky, které buď začleňuji přímo do procesu nebo s nimi pracuji separátně. Jsou to velmi silné techniky, které pomáhají celému ozdravnému procesu. Je to například práce se strachy, fóbie, spojování dvou rozdílných částí (jedna naše část je např. rozhodnutá pro změnu, druhá se jí bojí atd.), přesvědčení, sliby.

… a další….