co_je_enneagram

Enneagram nám ukazuje, KDO NEJSME. Je to velmi komplexní dynamická typologie osobnosti, která vystihuje devět odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Poskytuje základ pro pochopení, proč se lidé chovají tak, jak se chovají a poskytuje nástroje rozvoje osobnosti. Není možné na těchto stránkách zcela vystihnout jeho definici, proto níže doporučuji odbornou literaturu. K dostání je mnohem více knih, obzvlášť v anglickém jazyce, nicméně tyto knihy se staly součástí mého nočního stolku a vřele je doporučuji. Enneagram je nedílnou součástí výcviku u Brandon Bays a také všechny pokročilé semináře navazující na terapeutický program jsou buď zcela nebo částečně na enneagram zaměřené.

Slovo enneagram pochází z řeckého ennea (devět) a grammos (bod, vzorec). Je znázorněn devíticípou hvězdou v kruhu. Nejde vlastně o 9 typů lidí, ale o 9 způsobů/strategií, jakými reagujeme na okolní svět. V každém člověku jsou obsaženy všechny tyto způsoby (symbolika kruhu), ovšem jen jeden z nich je ten nejsilnější. Je to typ, který naše chování nejvíce ovlivňuje. Tento typ je v našem životě tak všudypřítomný, že jej často sami nerozeznáme, jelikož jsme takoví odjakživa. Když se to podaří, je to zpravidla spojeno s velkým „Aha!“ zážitkem. Najednou je jasné, proč jsme dělali všechno, co jsme dělali. Toto poznat a přiznat si může být skutečně velmi těžké, což potvrzuji v mém příběhu. Zmiňuji tam také, proč se pro mě stal Enneagram tak důležitým a jak jsem díky vlastním prožitkům skutečně zažila tu „hrůzu“ cítit pocity, kterým se z mého ego typu vyhýbám. (Můj příběh hledání)

Současně s tím si také uvědomujeme, jak náš typ zužuje naše možnosti volby a omezuje nás. Když zjistíme,  že šíře reality je velmi limitovaná a že většina našich rozhodnutí a zájmů je založena na našich návycích mnohem více než na skutečné svobodné volbě.

Enneagram nás nešetří, ale ukazuje nám naše chyby! Příliš často děláme něco správného z falešných pohnutek.

Naše chování nejvíce ovlivňují zážitky z prvních let života. Začínáme si podvědomě vytvářet strategie, které nám pomáhají dosahovat svých potřeb a vyhýbat se emočním zraněním. Přijímáme do života nové pravdy a přesvědčení. Tyto strategie se časem stanou naprosto automatické a nevědomky si je neseme dále do života. Nereagujeme z přítomného okamžiku, ale z minulých zkušeností. Použiju citaci – Mnohdy to vypadá, jako bychom nechali tříleté dítě, aby za nás dělalo zásadní životní rozhodnutí.

Každý máme svoje strategie, které nejvíce vycházejí právě z našeho hlavního ego typu. Toto vysvětluje, proč mohou být například sourozenci, kteří vyrůstají ve stejném prostředí, zcela odlišní.

Tři centra: tělo – srdce – hlava

Existují tři různé formy intuitivního kontaktu – prostřednictvím mysli, pocitů a prostřednictvím intuice. Každý z těchto intuitivních stylů se zakládá na specifických přesunech pozornosti, které nastávají automaticky podle toho, jak běžně vnímáme.

  • 8,9,1    tělo/břicho (intuitivní typy) – vztek, potřeba prostoru, kontroly a moci, zaměřují se na přítomnost
  • 2,3,4    srdce (sociální typy) – bolest, image, potřeba vztahů, zaměřují se na minulost
  • 5,6,7    hlava (sebezáchovné typy) – strach, potřeba jistot a bezpečí, myšlenky, zaměřují se na budoucnost

Pokud máte problém rozpoznat svůj hlavní ego typ, je velmi nápomocné poznání, do které ze skupin patříte.

Znalost Enneagramu nepomáhá jenom nám osobně, je velkým pomocníkem také pro pochopení chování lidí kolem nás a obrovským přínosem při výchově dětí. V současné době se stálé více začíná dostávat také do firemního prostředí a dokonce se začíná vyučovat na univerzitách.

Výborné dvě krátké videa  Cesty (lze zapnout SK titulky)

Doporučená literatura

devet_tvariEnneagram

Poprvé do českého jazyka přeložená jedna z knih od Don Richard Riso a Russ Hudson. Oba pracují s enneagramem léta a patří k největším odborníkům v této oblasti. V knize naleznete i praktické rady a techniky, jak s enneagramem pracovat.


personalityPersonality Types, Don Richard Riso

Jedná se zřejmě o nejvíce obsáhlou knihu o Enneagramu. Bohužel není k dostání v českém jazyce. Doporučuji pro pokročilé.


velka_knihaVelká kniha o Enneagramu, Helen Palmer

Výborná kniha, která je čtivá i pro začátečníky.


devet_tvariEnneagram – Devět tváří duše, Richard Rohr – Andreas Ebert

Autorem této knihy je americký kněz. Já jsem se knize dlouho vyhýbala, obávala jsem se, že by mohla být určitým způsobem zavádějící. Nakonec jsem si ji koupila a jsem z ní nadšená. Obzvláště pro začátečníky je psána stručným a velmi srozumitelným způsobem. Přestože kniha obsahuje i pasáže z Bible, doporučuji ji i těm, kteří by z toho mohli mít obavy.


Slibuji ti svobodu, Laurent Gounelle

Laurent Gounelle je odborníkem na neuro-lingvistické programování (tzv. NLP). To jej vedlo k tvorbě knih o rozvoji osobností a hledání smyslu života. Gounellova díla jsou naplněna jak psychologií, tak filosofií zaměřenou na překonávání zábran a strachu. Jeho první dílo “Muž, který chtěl být šťastný” se stalo světovým bestsellerem. V této knize nenajdete podrobný popis enneagramu, nicméně jeho učení je vepsáno v příběhu jedné dívky, která byla neúspěšná ve své práci. Představte si, že vám jednoho dne váš zaměstnavatel oznámí, že je s vámi nespokojen, že na svou práci nestačíte, a dá vám deset dnů na to, abyste jej přesvědčili o opaku. A téhož dne se od svého partnera dozvíte, že má vážné pochybnosti o tom, zda váš vztah má budoucnost… Zároveň pochopíte, že za nezdary v pracovním i osobním životě jste zodpovědní vy sami, přesněji řečeno vaše osobnost… Co můžete v takové situaci udělat? Osobnost přece nezmění. A přesto právě to vám doporučí jeden starý přítel, který zná člověka, jenž je zasvěcen do dávného vědění a dokáže lidem v hypnóze navodit úplně novou osobnost. Stejné každodenní situace si tudíž můžete navnímat z pozice každého jednotlivého egotypu. Kniha je napsána velmi zajímavě a také humorně, nemusíte se bát ji koupit i jako dárek pro kohokoliv. Kdo ale bude hledat, ten najde. Hodně ji doporučuji pro začátečníky s enneagramem. Lze si navnímat, se kterou z těch „osobností“ nejvíce rezonujete či která vás nejvíce štve 🙂


innerOur Inner Conflicts, Karen Horney

Tato kniha není o Enneagramu, nicméně s ním má hodně společného a téměř každý autor o Enneagramu píšící se na ni odkazuje. K.Horney vychází z toho, že jsou tři skupiny lidí – první se odtahuje od lidí (jde OD – hlava), druhá vyvíjí vůči lidem nepřátelský postoj (jde PROTI – břicho) a třetí skupina se naopak k lidem přiklání (jde K – srdce). Ani tato kniha není dostupná v českém jazyce.