Již od roku 2012 pracuji jako akreditovaná terapeutka metody Cesta a zároveň jsem zakladatelka společnosti The Journey ČR s.r.o., která tuto metodu v ČR zastupuje. V současné době také prezentuji online semináře Cesty společně s Brandon Bays. V České republice patřím mezi terapeuty Cesty s nejdelší praxí a mám za sebou téměř 2 tisíce sezení s klienty. Aktivně pracuji také s osobnostní typologií Enneagram. Pořádáme 2,5 denní semináře, na kterých tuto typologii přednášíme.  Více informací je v textu o Enneagramu . Mým přáním a smyslem práce je být nápomocná skutečnému probuzení a trvalým transformačním životním změnám. V dnešní době pracovní vztah s Brandon Bays přerostl v blízké přátelství a velmi si vážím jejího nasazení a odhodlání tuto metodu šířit po celém světě.

K Cestě mě přivedla jak jinak než “náhoda”. Dříve jsem pracovala 15 let jako produkční v České televizi a přestože mě tato práce velmi bavila, můj život připomínal spíše běh, který zastavily až zdravotní problémy. V roce 2010 jsem seděla s kamarádkou u letního koktejlu a zmínila se jí, že si stále nedokážu zapamatovat název a autorku knížky, která mé masérce údajně změnila život. Na to mi kamarádka jen tak odpověděla, že jí změnila život kniha Cesta od Brandon Bays. Byla to samozřejmě tatáž kniha.Knížku jsem přečetla jedním dechem a jednoduchost a přímost metody, kterou v ní Brandon popisuje, mě absolutně nadchla.

A to i přesto, že jsem si v té době myslela, že už vlastně žádné „skutečné“ problémy nemám. Pouze jsem měla pocit, že trochu přešlapuju na místě a chtěla jsem si ověřit, jestli ve mně nezůstaly nějaké nevyřešené záležitosti z minulosti, které by se v budoucnu mohly změnit ve vážnější komplikace.

Pokračovat ve čtení

Už při prvních procesech se mi začaly otevírat věci, o kterých jsem si myslela, že jsou dávno zpracované a vyřešené a ne jednou jsem byla překvapená, co všechno zůstalo v buňkách uloženo a ovlivňovalo mě. Ještě víc překvapující bylo, jak silné tyto emoce stále byly a jak hluboko byly uloženy. Postupně jsem se těchto bloků začala zbavovat a vše do sebe začalo zapadat jako mozaika. Věci se začaly měnit, začaly mizet strachy, které jsem si ani nechtěla připouštět, zmizely obavy z toho, co bude když….

I pro mě osobně tato Cesta znamenala otevření pandořiny skříňky, skříňky s těmi nejhlubšímy strachy …. NO GO zónu ega …  Od té doby jsem prošla hlubokou vnitřní transformací, prošla a hlavně procítila celou NoGo zónu mého egotypu, začaly se mi rozpadat koncepty, základní pilíře života …. Před několika lety mi také zmizel koncept vnímání času, napojila jsem se na naprostou přítomnost, obrovský vnitřní klid …. A transformace dále pokračuje, postupně se vynořují další záležitosti, které si historicky nesu uložené v mém energetickém těle a já jednu po druhé vítám a hojím/transformuji/transmutuji …. Může se zdát, že to nemá konec?? .. nevím …. V každém případě objevuju neustále nové a nové dimenze žití, žití z Jednoty v dualitě … Moje nejhlubší přání a modlitba je žít život v Pravdě, žít Pravdu, být Pravda … a zůstávám otevřená uvědomování si všech iluzí a slepých míst, které ještě potřebují moji pozornost. Z tohoto místa a spojení také pracuji s klienty. Tedy spíše nepracuji – celý proces odevzdávám vyšší moudrosti a zůstávám pouze v roli průvodce vším, co přichází.  Tento přístup přináší nejen hluboké energetické léčení, ale dokážu také rozpoznat mnoho jinak velmi těžce rozpoznatelných nezdravých nastavení a konceptů.  Během jednoho sezení tak je možno udělat větší pokroky.

Dodnes vždy žasnu nad neskutečnou vnitřní moudrostí, nad tím, jak k nám dokáže promlouvat, pokud se jí naučíme naslouchat. Není to vlastně o Cestě, je to o vlastní transformaci, rozpomínání, ale je to tato metoda, která  mi doslova změnila život, která dokáže napojovat na vnitřní moudrost …   denně cítím vděčnost, že se mi dostala do života.

Třeba se naše Cesty někdy setkají 🙂


Přehled absolvovaných seminářů:

 • 2011 – 2012 – mezinárodní akreditovaný intenzívní kurz emočního a sociálního rozvoje v oboru komunikace, lidských vztahů, emoční inteligence, osobnostního rozvoje, Německo, Holandsko
 • The Journey Intensive and Advanced Skills (Brandon Bays, Nový Zéland, Auckland – 2011, Praha – 2012)
 • Bez Ega, intenzivní terapeutický výcvik enneagramu (B.Bays, K. Billet, Německo, 2012, Holandsko 2015)
 • Uzdravování vědomou komunikací – techniky NLP (neuro-lingvistické programování), vliv verbální a neverbální komunikace na naši fyziologii, chování a emoce (K. Billett, Německo, Mnichov, 2012)
 • Junior Kids Porgram (Y. Weeseman, M.van Steenis, UK, London 2012)
 • Radikální odpuštění Colin Tipping (2013)
 • Enneagram – víkendový seminář s Helen Palmer, zakladatelkou moderního Enneagramu (Praha 2014)
 • The Journey woman (B.Halifax, A.Schurman, Holandsko 2014)
 • Visionary Leadership – Kevin Billet, Slovensko, 2015
 • Conscious Coaching Retreat (Kevin Billet, Holandsko, 2015 – Vědomý koučink)
 • Advanced Communication & Presenting Retreat (Kevin Billet, Holandsko, 2015 – Pokročilá komunikace & Prezentování)
 • Profesionální koučink podle standardů ICF Mezinárodní federace koučů
 • Enneagram Masterclass – pokročilá práce s enneagramem a instinkty (Kevin Billett, Španělsko 2017, 2018)
 • Psychologie v praktických aplikacích – Univerzita Karlova Praha, katedra psychologie – ukončeno 2019
 • Life Coaching Masterclass (Holandsko 2019 – intenzivní týdenní seminář Životní koučink)
 • No Ego Advanced (Indie 2020, 10 dnů velmi hluboké transformační práce s Brandon Bays)
 • 2021 soukromý hluboce transformační program s Kevinem Bilettem – manželem B.Bays
 • 2022 No Ego Advanced (7 dnů hluboké transformační práce s Brandon Bays)
 • 2023 No Ego Advanced – Řecko (7 dnů hluboké transformační práce s Brandon Bays)
 • 2023 Journey Practitioner Mastery – 3,5 denní program pro terapeuty Cesty s Brandon Bays – absolvován také v letech 2020,2021