Mým přáním a smyslem práce je být nápomocná skutečnému probuzení a trvalým transformačním životním změnám. Věřím, že v každém z nás je nekonečný potenciál, moudrost a hluboký klid a vyrovnanost. Že nehledáme nic nového, že jsme naprosto kompletní bytosti a je pouze potřeba nalézat bloky, které nás od této pravdy, od naší skutečné podstaty oddělují. Naučit se rozpoznávat, co je ego a jak se z něj osvobozovat. Jak žít život z našeho skutečného potenciálu a svobody tvoření.

Z mé strany nabízím absolutní otevřenost a flexibilitu pracovat s jakýmikoliv tématy, které se budou objevovat. To, co žádám od vás, je také absolutní odhodlání a otevřenost pro tento druh práce, odhodlání otevřít jakákoliv témata na té nejhlubší úrovni. Moje práce je spojena se silným energetickým působením a pracuji s těmi, kdo jsou připraveni.  Není to jednoduché, ale zároveň pro to nemusíme nic umět ani vědět. To nejdůležitější je naše vlastní rozhodnutí milovat Pravdu více než své Ego.

I pro mě osobně tato Cesta znamenala otevření pandořiny skříňky, skříňky s těmi nejhlubšímy strachy …. NO GO zónu ega …  Od té doby jsem prošla hlubokou vnitřní transformací, prošla a hlavně procítila celou NoGo zónu mého egotypu, začaly se mi rozpadat koncepty, základní pilíře života …. Před několika lety mi také zmizel koncept vnímání času, napojila jsem se na naprostou přítomnost,  vnitřní klid …. A transformace dále pokračuje, postupně se vynořují další záležitosti, které si historicky nesu uložené v mém energetickém těle a já jednu po druhé vítám a hojím/transformuji/transmutuji …. Může se zdát, že to nemá konec?? .. nevím …. V každém případě objevuju neustále nové a nové dimenze žití, žití z Jednoty v dualitě … Moje nejhlubší přání a modlitba je žít život v Pravdě, žít Pravdu, být Pravda … a zůstávám otevřená uvědomování si všech iluzí a slepých míst, které ještě potřebují moji pozornost. Z tohoto místa a spojení také pracuji s klienty. Tedy spíše nepracuji – celý proces odevzdávám vyšší moudrosti a zůstávám pouze v roli průvodce vším, co přichází.  Tento přístup přináší nejen hluboké energetické léčení, ale dokážu také rozpoznat mnoho jinak velmi těžce rozpoznatelných nezdravých nastavení a konceptů.  Během jednoho sezení tak je možno udělat větší pokroky.

S klienty sleduji konkrétní změny v jejich životech, nevnímám rozdělení mezi tzv. duchovno a realitu. Transformaci vnímám jako rozšíření vědomí (rozpomenutí) skrze které se děje život v této duální realitě, ve které se nacházíme.


ON-LINE

Sezení může probíhat také formou on-line, preferuji platformu ZOOM, ale je možný také Skype nebo FaceTime.  V případě nových klientů máme několik dnů před hlavním sezením 20-30 min. on-line setkání, během kterého otevřeme téma a styl spolupráce. Toto setkání je zdarma.

Kvalita sezení není ovlivněna tím, jestli sezení probíhá osobně nebo on-line. Jako u všeho i tady platí hloubka rozhodnutí témata otevírat, nikoliv způsob setkání. S tímto typem sezení mám mnoho zkušeností, a to jak s klienty, tak z vlastní práce a také ze seminářů. Hloubka této práce nás v začátcích vlastně i překvapila, dnes už nemám nejmenší pochyby o tom, že skutečně na místě nezáleží, že se vše děje jak má nehledě na to, kde se právě nacházíme. V případě vážných psychických problémů začínám vždy osobním setkáním.


Před sezením

Před objednáním doporučuji přečíst si knihu od Brandon Bays – Cesta. Dozvíte se v ní, jak metoda vznikla a jak funguje a hlavně poznáte, zda je tato metoda pro vás a co je jejím principem. Toto poznání může zásadně pomoct tomu, do jaké hloubky si pak dovolíte příchozí vzpomínky otevřít.

Před sezením je doporučováno jíst pouze lehce a je také doporučováno vyhnout se užití stimulačních látek, např. nikotinu, kofeinu a alkoholu. Tyto povzbuzující prostředky mohou snížit vaši schopnost přístupu k silným emocím, které představují klíčovou část celého procesu. Nejlepším způsobem, jak účinky procesu podpořit, je přijít na sezení otevření a odhodlaní přijmout vše, co si vaše duše přeje, abyste se dozvěděli nebo naučili a mohli se problému, který vás sužuje, zbavit.

Každé sezení začínám fází uvolnění, během kterého se začínáte odpojovat od své mysli a přenášet svoji pozornost do těla, do pocitů. Nejedná se o hypnózu, jste stále při vědomí, ale v tzv. Alfa stavu, kdy komunikace probíhá z úrovně těla a pocitů. To znamená, že v tu chvíli není důležité, co si o dané věci myslíte, ale co skutečně cítíte, jak na ni reagujete pocitově.

Jakmile jste napojeni na své vnitřní Já, vzpomínka přijde sama. Naše vnitřní moudrost je natolik geniální, že moje role v tomto procesu je jen být s vámi a jemně vás touto vzpomínkou vést, pomoct vám dostat se přes případné bloky, poslouchat mezi řádky, naťukávat…. Nikdy nedochází k podsouvání informací, navrhování mých řešení. Veškeré znalosti a odpovědi nosíme v sobě a já jen pomáhám se k nim dostat. Proto jsou výsledky této metody tak výrazné a hlavně trvalé. Přijdeme si na to sami. Mám k celému procesu obrovský respekt a nedovolila bych si s touto naší vnitřní moudrostí polemizovat.

Každá vzpomínka se řeší první z úrovně našeho mladšího Já, tedy v době, kdy se nám daná situace přihodila, a následně ze současnosti. Velmi často se mi stává, že přijdou klienti, kteří už mají za sebou hodně práce na sobě a najednou se jim začne otevírat vzpomínka, o které byli přesvědčeni, že je vyřešená. Jakmile se ale dostanou do svého mladšího Já, prožitky jsou velmi silné, je potřeba vypustit veškerou bolest, nevyřčená slova. Až po této kompletní integraci minulosti a současnosti dochází ke skutečné úlevě, odpuštění, uzdravení.

Délka sezení je přibližně 2-3 hodiny.

Po sezení

Těsně po sezení je dobré vyhradit si určitý čas pro sebe. Hloubková emoční léčba má za následek zvýšenou hladinu aktivity na buněčné úrovni, bez ohledu na to, zda byl konkrétní proces zaměřen na fyzické problémy či čistě emoční tématiku. Bylo by proto dobré po našem sezení podpořit své tělo a postarat se o něj například příjemnou koupelí, výživnou polévkou, masáží nebo jen tím, že půjdete brzy spát a dopřejete si klid.

Chtěla bych také upozornit, že v některých případech může být reakcí na proces i krátkodobé zhoršení problému, např. se mohou začít objevovat další vzpomínky a emoce vážící se k danému problému. Toto je dobré znamení, je to součástí čištění. Je to stav přechodný, trvající max. několik dnů. Pokud v sobě nosíme více závažnějších problémů, není výjimkou, že se tyto začnou hlásit o slovo. Je to známka, že tělo skutečně započalo léčebný proces.

Počet sezení

Jak zmiňuji níže,  největší přínos vidím v soustavnější práci. Žijeme v době neustálého procesu učení a vnitřní proměny a není úplně ideálním řešením, když si objednáváme termín až v momentě, kdy nás k tomu životní ( či zdravotní ) situace donutí. Daleko přínosnějším modelem je soustavná „práce“ bez ohledu na to, jak se zrovna cítíme. Toto je také způsob, který jsem již před lety zvolila já.

Pokud chcete v tuhle chvíli řešit jeden konkrétní problém, je možné, že zmizí po jednom sezení, ale je také možné, že bude potřebovat více pozornosti. Záleží, z jakého místa problém pochází (proč se děje). Ani přes skutečnou hloubku a účinky této terapie nelze očekávat, že pokud máme v životě velké problémy, dojde k jejich celkovému vyřešení za jedno sezení. Jak si problémy postupně nabalujeme, tak dochází při práci k jejich postupnému čištění. Výhodou je, že pokud se jedná o problémy propojené, které vyvstávají z našich starých vzorců a obranných schémat, k úlevě dochází již po vyřešení problému původního, na který ty ostatní navazovaly. Nejdená se o nekonečné množství jednotlivých problémů, ale často je to tzv. obrácená pyramida, kdy po odstranění zdrojového problému dochází ke znatelné úlevě i v dalších oblastech.

Ani nejlepší metoda či terapeut na světě vás nedostane tam, kam ho nepustíte.Cesta je cestou do vlastního nitra – pro každého tak rychle a do takové hloubky, na jakou je připraven. A pokud jste ochotni se tomu plně otevřít, začnou se dít úžasné věci.

Odstup mezi procesy nechávám na klientech. Nicméně všeobecně platí, že pokud tělo nastartuje ozdravný proces, je lépe v něm pokračovat co nejdříve, cca po 2-4 týdnech. Při úvodních sezeních se mi v praxi osvědčuje odstup 2 týdny, kdy první týden dochází k integraci již proběhlého sezení a další týden přichází na povrch nové téma. Pak odstup prodlužujeme podle konkrétní situace. U vážných onemocnění je doporučována 1 terapie týdně a i častěji, pokud tomu fyzický stav dovolí.


Co nabízím

 • profesionální přístup zaměřený na trvalou životní transformaci , naprostou otevřenost a diskrétnost
 • dlouholetou zkušenost – v ČR patřím mezi nejdéle praktikující terapeuty této metody a mám za sebou téměř 2 tisíce sezení s klienty
 • energetickou podporu, neustále pracuji sama na sobě a jsem otevřena nejhlubším možným transformacím
 • hlubokou znalost Enneagramu, kterou automaticky používám při práci s klienty a pomáhá mi dostat se rychleji k jádru problému
 • práce se strachy vycházejícími z našich ego typů
 • kombinaci terapie Cesta s Enneagramem, koučinkem a technikami NLP
 • práce s páry
 • kariéra – na co se dle vaší typologie hodíte
 • telefonickou či mailovou podporu

Cena

Během let, kdy s metodou pracuji, vidím největší přínos v soustavnější práci s klientem. V této době jsme v neustálém procesu učení a vnitřní proměny a není úplně ideálním řešením, když si objednáváme termín až v momentě, kdy nás k tomu životní ( či zdravotní ) situace donutí. Daleko přínosnějším modelem je soustavná „práce“ bez ohledu na to, jak se zrovna cítíme. Toto je také způsob, který jsem již před lety zvolila já. Proto nabízím také několik balíčků/programů intenzivní práce. Ze zkušenosti se také jasně ukázalo, že v rámci balíčku, kdy dojde k rozhodnutí absolvování více sezení, se lépe otevírají hlubší témata.

 

 • Terapie Cesta – 1 sezení Kč 6000,- /250 Euro (délka sezení do 180 min)
 • Terapie Cesta – balíček 3 sezení včetně 30min. zoom setkání po každém sezení Kč 20 000,-/830 Euro
 • Hluboký transformační program, práce s egem – sestaveno na míru na základě konzultace
 • Intenzivní práce na míru na mystickém ostrově Madeira –  cena dle programu, energii ostrova, tzv. zahrady Atlantiku či Havaje Evropy, lze využít na jednotlivá sezení během vaší dovolené nebo se ponořit do intenzivní práce.
 • Enneagram konzultace Kč 5000,- (do 180 min), ideální je seminář
 • Enneagram konzultace pro páry Kč 6000,-
 • Osobní konzultace Kč 2000,- (60 minut) – osobně nebo online

 

Chcete skutečně zásadně změnit váš život či některé jeho aspekty? Pak jsou výše nabízené programy skvělá příležitost, jak tyto změny dosáhnout.

Hluboký transformační program je založený na úzké spolupráci terapeuta s klientem, který se skládá z 12-ti sezení vždy podle potřeb klienta a 2 dalších sezení pro zhodnocení naší práce. Jedná se o kombinaci Cesty, enneagramu a koučinku.Během celého programu poskytuji telefonickou a mailovu podporu. Program začíná 4hodinovým vstupním sezením, kdy si vyjasníme, co si od společné práce představujete. Zhruba v polovině programu máme opět 4hodinové sezení pro zhodnocení dosavadní práce a pokroků a nastavení dalších kroků. Po ukončení programu proběhne setkání pro zhodnocení celkové spolupráce a stanovení vizí pro další životní kroky.Setkání může být spojeno s obědem či výletem do přírody. Délka programu je 1 rok, abychom mohli pracovat také s tím, jak se pokroky, které děláte během sezení, daří aplikovat v reálném životě. Pro bližší informace mě prosím kontaktuje.

Zrušené sezení méně než 24 hod před plánovaných termínem  –  poplatek Kč 2000,- Nezrušené sezení – počítá se plná cena sezení. 

Platební údaje pro platbu převodem : č. účtu 557108/5500, IBAN: CZ9655000000000000557108 SWIFT:RZBCCZPP


V čem se Cesta liší od obvyklých psychologických konzultací?

Velký rozdíl mezi psychologickou konzultací a Cestou je v tom, že se o problémech jenom nemluví. Naším cílem není hledat řešení na úrovni mysli. Na rozdíl od psychologa se nesoustředíme pouze na daný problém, ale chceme, aby klient pochopil celé souvislosti a uvědomil si, zažil, že má všechna řešení v sobě. Díky tomu může převzít zodpovědnost za svoji situaci. Proto se snažíme, aby klient odkryl potlačené emoce, díky nimž se dostane ke vzpomínkách a nezdravým vzorcům chování, které stojí za jeho problémy. Potom by je měl na buněčné úrovni zpracovat a změnit. Postaví se tak svým zraněním a bolestem. Teprve pak je možné dosáhnout nejen uzdravení, ale také odpuštění, které není jenom na úrovni mentální. Naši klienti se více dostávají do kontaktu s vlastní intuicí a začnou si více věřit. Uvědomují si své potřeby a touhy. Velmi často se díky tomu vylepšuje jejich zdravotní stav.