Před sezením

Před objednáním doporučuji přečíst si knihu od Brandon Bays – Cesta. Dozvíte se v ní, jak metoda vznikla a jak funguje a hlavně poznáte, zda je tato metoda pro vás a co je jejím principem. Toto poznání může zásadně pomoct tomu, do jaké hloubky si pak dovolíte příchozí vzpomínky otevřít.

Před sezením je doporučováno jíst pouze lehce a je také doporučováno vyhnout se užití stimulačních látek, např. nikotinu, kofeinu a alkoholu. Tyto povzbuzující prostředky mohou snížit vaši schopnost přístupu k silným emocím, které představují klíčovou část celého procesu. Nejlepším způsobem, jak účinky procesu podpořit, je přijít na sezení otevření a odhodlaní přijmout vše, co si vaše duše přeje, abyste se dozvěděli nebo naučili a mohli se problému, který vás sužuje, zbavit.

Sezení

Při mé práci se zaměřuji na výsledek. To znamená, že s klientem vždy proberu jeho situaci, důvod, proč přichází a poté během práce sledujeme skutečné změny v životě.

Každé sezení začínám fází uvolnění, během kterého se začínáte odpojovat od své mysli a přenášet svoji pozornost do těla, do pocitů. Nejedná se o hypnózu, jste stále při vědomí, ale v tzv. Alfa stavu, kdy komunikace probíhá z úrovně těla a pocitů. To znamená, že v tu chvíli není důležité, co si o dané věci myslíte, ale co skutečně cítíte, jak na ni reagujete pocitově.

Jakmile jste napojeni na své vnitřní Já, vzpomínka přijde sama. Naše vnitřní moudrost je natolik geniální, že moje role v tomto procesu je jen být s vámi a jemně vás touto vzpomínkou vést, pomoct vám dostat se přes případné bloky, poslouchat mezi řádky, naťukávat…. Nikdy nedochází k podsouvání informací, navrhování mých řešení. Veškeré znalosti a odpovědi nosíme v sobě a já jen pomáhám se k nim dostat. Proto jsou výsledky této metody tak výrazné a hlavně trvalé. Přijdeme si na to sami. Mám k celému procesu obrovský respekt a nedovolila bych si s touto naší vnitřní moudrostí polemizovat.

Každá vzpomínka se řeší první z úrovně našeho mladšího Já, tedy v době, kdy se nám daná situace přihodila, a následně ze současnosti. Velmi často se mi stává, že přijdou klienti, kteří už mají za sebou hodně práce na sobě a najednou se jim začne otevírat vzpomínka, o které byli přesvědčeni, že je vyřešená. Jakmile se ale dostanou do svého mladšího Já, prožitky jsou velmi silné, je potřeba vypustit veškerou bolest, nevyřčená slova. Až po této kompletní integraci minulosti a současnosti dochází ke skutečné úlevě, odpuštění, uzdravení.

Délka sezení je přibližně 2-3 hodiny.

Po sezení

Těsně po sezení je dobré vyhradit si určitý čas pro sebe. Hloubková emoční léčba má za následek zvýšenou hladinu aktivity na buněčné úrovni, bez ohledu na to, zda byl konkrétní proces zaměřen na fyzické problémy či čistě emoční tématiku. Bylo by proto dobré po našem sezení podpořit své tělo a postarat se o něj například příjemnou koupelí, výživnou polévkou, masáží nebo jen tím, že půjdete brzy spát a dopřejete si klid.

Chtěla bych také upozornit, že v některých případech může být reakcí na proces i krátkodobé zhoršení problému, např. se mohou začít objevovat další vzpomínky a emoce vážící se k danému problému. Toto je dobré znamení, je to součástí čištění. Je to stav přechodný, trvající max. několik dnů. Pokud v sobě nosíme více závažnějších problémů, není výjimkou, že se tyto začnou hlásit o slovo. Je to známka, že tělo skutečně započalo léčebný proces.

Počet sezení

Tady přesná odpověď neexistuje. Někomu například stačí, že si vyřeší problém s tatínkem, kterému nedokáže odpustit. Pro jiného to znamená hledání příčin, které stojí za jeho aktuálním rozpoložením či zdravotním problémem. No a někdo se rozhodne pro kompletní změnu ve svém životě. V každém případě je a nejdůležitější síla našeho vnitřního odhodlání buněčné vzpomínky skutečně otevřít a řešit. Rozhodnutí naslouchat vnitřní moudrosti místo naší mysli.

Ani přes skutečnou hloubku a účinky terapie nelze očekávat, že pokud máme v životě velké problémy, dojde k jejich celkovému vyřešení za jedno sezení. Jak si problémy postupně nabalujeme, tak dochází při práci k jejich postupnému čištění. Výhodou je, že pokud se jedná o problémy propojené, které vyvstávají z našich starých vzorců a obranných schémat, k úlevě dochází již po vyřešení problému původního, který je úplně vespod. Právě toto poznání je velmi přinosné.. uvidět, co vše bylo propojeno. Že se nejdená o nekonečné množství jednotlivých problémů, ale často je to tzv. obrácená pyramida, kdy po odstranění zdrojového problému dochází ke znatelné úlevě i v dalších oblastech. Rozhodně sezení nedoporučuji např. v případech, kdy nás do toho někdo tlačí, přesvědčuje, jak je to úžasné, ale sami nejsme zcela rozhodnuti. V tomto případě nedosáhnete sezením takových výsledků, jaké se nabízejí. To samé platí také v případech, pokud zkoušíme stále nové metody a i Cestu zařadíme do dlouhého seznamu a čekáme na zázrak. Takovéto střídání metod je často známkou toho, že hledáme pomoc více z venku, než jsme ochotni si pomoci sami.

Ani nejlepší metoda či terapeut na světě vás nedostane tam, kam ho nepustíte.Cesta je cestou do vlastního nitra – pro každého tak rychle a do takové hloubky, na jakou je připraven. A pokud jste ochotni se tomu plně otevřít, začnou se dít úžasné věci.

Odstup mezi procesy nechávám na klientech. Nicméně všeobecně platí, že pokud tělo nastartuje ozdravný proces, je lépe v něm pokračovat co nejdříve, cca po 2-4 týdnech. Při úvodních sezeních se mi v praxi osvědčuje odstup 2 týdny, kdy první týden dochází k integraci již proběhlého sezení a další týden přichází na povrch nové téma. Pak odstup prodlužujeme podle konkrétní situace. U vážných onemocnění je doporučována 1 terapie týdně a i častěji, pokud tomu fyzický stav dovolí.

Co nabízím

 • profesionální přístup zaměřený na výsledek
 • dlouholetou zkušenost – v ČR patřím mezi nejdéle praktikující terapeuty této metody a mám za sebou více než tisíc sezení s klienty
 • hluboká znalost Enneagramu, kterou automaticky používám při práci s klienty a pomáhá mi dostat se rychleji k jádru problému
 • práce se strachy vycházejícími z našich ego typů
 • kombinaci terapie Cesta s Enneagramem, koučinkem a technikami NLP
 • práce s páry – díky typologii pomůžu odhalit, proč na sebe mluvíte cizí řečí
 • kariéra – na co se dle vaší typologie hodíte
 • telefonickou či mailovou podporu

Cena

Během let, kdy s metodou pracuji, vidím největší přínos v soustavnější práci s klientem. Přestože je metoda Cesta skutečně velmi účinná, tak ani tady nelze očekávat, že během jednoho sezení vyřešíme kompletně celý náš život a protože svoji práci dělám právě proto, abych lidem pomohla v jejich posunu k plnohodnotnějšímu životu, nabízím za zvýhodněnou cenu balíček pěti sezení. Díky velké praxi dokážu během sezení odhalit hlubší problémy. Pro větší účinek je sezení ideální absolvovat během 3-4 měsíců.

 

 • Terapie Cesta – balíček 5 sezení Kč 18000,- (1 sezení zdarma) Pro balíček se můžete rozhodnout během prvního sezení.
 • Terapie Cesta – 1 sezení Kč 4500,- /170 Euro (do 180 min)
 • Koučink Kč 3000,- (60-90 min)
 • Enneagram konzultace Kč 3000,- (do 180 min)
 • Enneagram konzultace pro páry Kč 4000,-
 • Transformační program (i pro firmy)

Chcete skutečně zásadně změnit váš život či některé jeho aspekty? Pak je tento program skvělá příležitost, jak tyto změny dosáhnout, ať už v jakékoliv části vašeho života. Jedná se o skutečně transformační program, založený na úzké spolupráci terapeuta s klientem, který se skládá z 12-ti sezení vždy podle potřeb klienta a 2 dalších sezení pro zhodnocení naší práce. Jedná se o kombinaci Cesty, enneagramu a koučinku.Během celého programu poskytuji telefonickou a mailovu podporu.

Program začíná 4hodinovým vstupním sezením, kdy si vyjasníme, co si od společné práce představujete. Zhruba v polovině programu máme opět 4hodinové sezení pro zhodnocení dosavadní práce a pokroků a nastavení dalších kroků. Po ukončení programu proběhne setkání pro zhodnocení celkové spolupráce a stanovení vizí pro další životní kroky.Setkání může být spojeno s obědem či výletem do přírody. Délka programu je 1 rok, abychom mohli pracovat take s tím, jak se pokroky, které děláte během sezení, daří aplikovat v reálném životě. Pro bližší informace mě prosím kontaktuje.

Zrušené sezení méně než 24 hod před plánovaných termínem či nezrušené sezení –  poplatek Kč 1000,-

V čem se Cesta liší od obvyklých psychologických konzultací?

Velký rozdíl mezi psychologickou konzultací a Cestou je v tom, že se o problémech jenom nemluví. Naším cílem není hledat řešení na úrovni mysli. Na rozdíl od psychologa se nesoustředíme pouze na daný problém, ale chceme, aby klient pochopil celé souvislosti a uvědomil si, zažil, že má všechna řešení v sobě. Díky tomu může převzít zodpovědnost za svoji situaci. Proto se snažíme, aby klient odkryl potlačené emoce, díky nimž se dostane ke vzpomínkách a nezdravým vzorcům chování, které stojí za jeho problémy. Potom by je měl na buněčné úrovni zpracovat a změnit. Postaví se tak svým zraněním a bolestem. Teprve pak je možné dosáhnout nejen uzdravení, ale také odpuštění, které není jenom na úrovni mentální. Naši klienti se více dostávají do kontaktu s vlastní intuicí a začnou si více věřit. Uvědomují si své potřeby a touhy. Velmi často se díky tomu vylepšuje jejich zdravotní stav.