Enneagram pro nové paradigma

                 2024 

 

Průvodci:  Bohdana Nádas a Kateřina Bukáčková
Termín: Základní seminář + Pokročilý seminář 2024 – termíny zveřejníme začátkem roku (pátek od 16 hod, sobota 9-19, neděle 9-17hod) – v případě zájmu mě kontaktujte a já vám konkrétní termíny zašlu, jakmile budou k dispozici.
Místo konání:
 Praha 5
Cena: Kč ; cena pro páry je Kč ; cena za opakovanou účast Kč 
Více míst a termínů konání ZDE

 

MÁM ZÁJEM

V únoru 2022 se zrodila vize předávat i v České republice enneagram v jeho nejvyšším potenciálu. Nejen ve formě jednotlivých seminářů, ale jako ucelený projekt od základních seminářů až po nejpokročilejší pobytové, zaměřené již na hlubokou práci s egem a sebeuvědoměním.
A tak vznikl Enneagram pro nové paradigma, za kterým stojí Bohdana Nádas a Katka Beáta Bukáčková, obě mnohaleté terapeutky Cesty a lektorky seminářů enneagram.
A tak nám dovolte, abychom Vám představily Divinitas, která je zhmotněním vize předávat v České republice enneagram jako nástroj skutečného duchovního probuzení a sebepoznání.

 

Nejvíce informací o semináři a hlavně o našem záměru se dozvíte na našich stránkách Divinitas .  Na úvodní stránce se můžete podívat na videa, ve kterých si o enneagramu povídám s mými kolegy,  V sekci Co je enneagram naleznete seznam doporučované literatury, kde se lze s enneagramem seznámit. Informací je tam ovšem taková spousta, že pro začátek je mnohem lepší nechat si celou typologii srozumitelně a zjednodušeně vysvětlit, projít ty nejzákladnější a nejdůležitější části, odhalit svůj egotyp (není to podmínkou) a teprve poté se ponořit do doplňujících informací a rozšiřování vašich znalostí. Osobně jsem také začínala 8denním seminářem u Brandon Bays, následně pak mnoha pokročilými semináři a čtením knih. A samozřejmě hlavně prací na sobě a prací s klienty, což je ten největší zdroj znalostí a nejhlubší možné učení. A byl to také důvod, proč jsem vůbec byla ochotna stoupnout si před lidi a přednášet. Poznání skutečné podstaty her, plné pochopení významu této typologie .. že ať se nám líbí nebo ne, ať to přijmeme nebo ne, je to tak .. Nejde o to ZDA používám strategie Ega, ale KTERÉ …. Toto poznání považuji za život měnící …


Enneagram nabízí dvě základní možnosti použití

Pochopení odlišností, chování lidí kolem nás,  použití této vědomosti při práci s dětmi a v neposlední řadě k pochopení sama sebe, k rozklíčování nejhlubších motivací našich bolavých strategií. Teoretická znalost nám může pomoci k vylepšování toho, co/jak žijeme, ale je tady obrovská možnost k zásadní změně, a to je následující možnost ……

Skutečná transformace, ochota vidět a vystoupit z iluze, kterou žijeme,  OSVOBODIT SE. Osvobodit se od předurčenosti ega, vrátit se domů, k sobě samým, ke své duchovní podstatě.

Seminář je pro všechny, kdo se rozhodli pro druhou variantu. Vítáni  jsou ale všichni, kdo cítí, že by pro ně znalost této typologie mohla být prospěšná. Jedná se o vstupní seminář, základní seznámení s typologií, na který budou navazovat další, pokročilé semináře a konkrétní práce …


V čem je Enneagram pro nové paradigma odlišný od ostatních škol?

Enneagram je velmi hluboký nástroj sebepoznání. Pomáhá nám zvědomit si naši strategii, mentální vzorce a obranné mechanismy, které používáme, a také strach, před nímž utíkáme.

Každá škola s tímto učením pracuje trochu jinak, tento náš přístup s velkou úctou a vděčností rozvíjí moudrý a holistický přístup Brandon Bays, zakladatelky terapeutické metody Cesta, a jejího partnera, Kevina Billetta, jednoho z největších odborníků na světě na praktické využití enneagramu v oblasti duchovního růstu. Jejich učení je moderním a praktickým pokračováním duchovního proudu, u jehož zrodu stál Šrí Ramana Mahariši a jeho zásadní otázka: Kdo jsem?

Kdo jsem?

Enneagram nám může pomoci poznat, co všechno nejsem. Nejhlubším poselstvím enneagramu není v žádném případě zařazení k nějakému typu, kultivování jednotlivých strategií, případně přechod k bodu rozvoje, jak se to učí v jiných školách.  I takto lze úspěšně pracovat, ale cestou ke skutečné svobodě je vzdání se všech strategií, odložení všech masek a návrat k sobě samým v naší podstatě. Ego nás totiž schovává před námi samými.

Tento proces může být velmi bolestivý, protože je při něm nutné čelit často paralyzujícím strachům, je však nesmírně osvobozující, protože při něm dochází k uvolnění obrovského množství energie, která byla nutná k tomu, abychom svůj strach udrželi pod kontrolou. Přináší do života radost, lehkost, autenticitu, a především hluboké naplnění, propojení se životem a vědomí skutečné účasti na něm.

Vzhledem k tomu, že naše strachy a jejich příčiny bývají z velké části nevědomé, považujeme za nejvhodnější používat metody, které pracují s naším nevědomím. Máme k dispozici celou řadu takových účinných nástrojů pro práci s tělem, myslí, emocemi i s kolektivním polem, které umožňují hluboké léčení na úrovni individuální, rodové i v kolektivním poli.

I cesta je cíl

Právě proto pro nás není klíčové, aby člověk již od počátku určil přesně svůj typ. Už to samo o sobě je procesem, který je nesmírně cenný. Někdy je cesta k sebepoznání složitější a naše duše má svou vlastní cestu k integraci, která může vést přes křídla našeho typu, bod stresu nebo třeba strategii našich rodičů apod. V každém případě však cesta sebepoznání, jak jsme ji představili výše, nás povede neomylně k našemu strachu a skrze něj až do Zdroje, kde nalezneme nepopsatelně vzácné dary. Mějme na paměti, že skutečným cílem je sebepoznání, nikoliv enneagram sám, ten je pouhým nástrojem. Při tomto přístupu je však nesmírně komplexní mapou, která bez okolků a nemilosrdně odhalí naši strategii v celé její šíři a leckdy obludnosti, pomáhá nám uvidět skryté souvislosti a také se soucitem porozumět chování druhých lidí, za nímž začneme vnímat skrytou a často nepřiznanou bolest a boj ega o přežití.


 Co přinášíme jedinečného?

Vycházíme z poznání, že v rámci jednotlivých strategií ani přechodů mezi nimi neexistuje skutečná a absolutní svoboda. Proto nevěnujeme žádnou pozornost kultivaci jednotlivých typů, ale s otázkou Kdo jsem já ve své podstatě? postupně odstraňujeme to, co jsme převzali od jiných a co už nám neslouží. Přesvědčení, strategie, sliby, zablokované emoce, příběhy o emocích, role, masky a závazky. Přinášíme uvolnění našemu tělu, otevíráme srdce i mysl a znovu se učíme volně a s přijetím cítit jakékoliv emoce, včetně těch, kolem kterých jsme vystavěli celou svoji obrannou strategii. Odstraňujeme individuální, rodovou i kolektivní emoční zátěž a tím se zcela přirozeně a bez úsilí přibližujeme ke své vlastní esenci. Tímto způsobem postupně rozpouštíme ego a zcela opouštíme paradigma enneagramu a vstupujeme do pole nekonečného tvořivého potenciálu jako vědomé lidské a duchovní bytosti současně.

Takovéto využití enneagramu z něj činí jeden z nejmocnějších transformačních nástrojů na celé planetě.

„Duchovní vývoj se dostaví nikoli proto, že něco nového získáme, nýbrž proto, že odstraníme překážky“              (David R. Hawkins)

 


Ohlasy z minulých seminářů

„Zpočátku jsem Víkend s Enneagramem koupil jako dárek jen mé přítelkyni. Později jsem ale pochopil, že kýžený efekt to bude mít jen když se toho zúčastníme oba. Dodnes jsem vděčný za to, že jsem tehdy dokoupil vstupenku i pro mne. Výsledkem totiž je, že jsme našli pochopení, společný jazyk a společný náhled na nedorozumění, které mezi náma vznikají. Mnoho jde získat z knihy, ale tenhle víkend je intenzivní jako papiňák. Vzhledem ke složení skupiny a tomu, že ji lektoři báječně otevřeli a celou dobu vedli, ti to dá příležitost objevovat nejen hlubiny sebe, ale zároveň vyjasnit si i perspektivy a motivy odlišných typů než jsi ty. Zahlédnout se, rozhlédnout se v nich a lépe jim tak porozumět. Báječně jsme se nasmáli, když se ukazovalo v čem všem, proč a jak rozdílně život prožíváme. Enneagram je pro mě od toho víkendu lidštější. Neuvažuju nad ním už jen jako nad bohatým, moudrým a komplexním výkladem hlubokého lidského poznání, které mi nabízí personifikovaný a praktický návod na to kam a jak zrát a také příležitost skvěle rozumět jeden druhému. Knižní blá blá blá. Od té doby se mnohé naše hašteření změnilo ve smích a pohodu a proto zažít to doporučuju každému, i Tobě!“                      Lukáš Janošík

Seminář Víkend s Enneagramem byl pro mě skvělý ze dvou úhlů pohledu – i když jsem už Enneagram znala, bylo to jako když se díváte po několikáté na oblíbený film a nacházíte detaily, které způsobí, že si film zamilujete ještě mnohem víc právě pro ty detaily. Pro mě to byly konkrétně detaily jednotlivých typů a pochopení řady souvislostí, které prohloubily jednak poznání sebe sama, ale i ostatních. Druhým stejně důležitým momentem pro mě bylo, že jsme seminář absolvovali spolu s manželem. Všechny konkrétní cvičení jsme absolvovali spolu a musím říct, že tolik do hloubky jsem se o svém muži nikdy předtím nedozvěděla, jako tam a přitom to bylo zcela přirozené. Přineslo to mezi námi velké sdílení. Díky za to. Míša

Eneagram není jen nějaký seminář povrchně zaměřený na typy lidí, je to absolutní vhled do duše člověka, do jeho strachů a motivací, do jeho pohledu na svět. Díky eneagramu jsem pochopila, že mě moje babička nerozčiluje schválně, jak jsem si myslela, ale že je prostě úplně jiná než já a že i když se díváme na tu stejnou věc, úplně jinak to vidíme a cítíme. A protože jsem mamina, manažer a zároveň obchodník, je tento seminář i velkým přínosem i v těchto oblastech. Mnohem lépe dokážu pochopit motivace a strachy svých dětí, spolupracovníků a klientů a díky tomu nastavit lepší komunikaci k vzájemnému porozumění. 

Až bude další pokračující seminář, ráda se ho zúčastním. 

Gábina Míková

 

  1. Líbila se mi struktura semináře, prokládání příběhů, ukázek z praxe, spolupráce, hravá atmosféra.
  2. Úžasný kolektiv, úžasná energie, zkušenosti a vnímání. Vlado a Bohdano, jste prostě skvělý, božský bytosti. Moc vám za vše děkuji. Jste super!
  3. Děkuji za užitečné informace. Přivítala bych nabídku pokračování. Líbily se mi rozcvičky, místo i počet lidí.
  4. Bohdano a Vlado, děkuji za velmi přínosný, podnětný a tématy plný seminář. V každodenním běhu není čas jít do hloubky a zamýšlet se, natož zpracovávat témata, která přicházejí. Díky vám vidím, že světlo tam je. Díky za vaši práci! ZUZKA
  5. Díky za příjemnou, uvolněnou atmosféru, ve které nakonec nebylo tak děsivé se podívat na ten strach. MAJKA
  6. Je to skvělý seminář. Pomohl nám pochopit chování nás samých i našich blízkých. Využijeme jej i při výchově našich dětí. Získali jsme další nástroj, jak sobě i ostatním pomoci a neubližovat. Úžasný seminář, skvěle doplňující Cestu. Velice dobře pojatý, podaný a strukturovaný. Moc děkujeme. VENDULA A TOMÁŠ
  7. Příjemnou, hravou formou jsme se seznamovali se strategiemi chování až po kořeny, z kterých to vyrůstá. Během víkendu jsem pochopila, proč se někteří lidé v mém okolí v určitých situacích chovali nějakým způsobem a přineslo mi to nadhled i určitou lehkost. Osvobozující je, že se vším se dá pracovat a všech se dá měnit. TEREZIE

 

Registrace