Enneagram používám jako techniku podporující terapii Cesta a koučink. Sezení je zaměřené na vysvětlení jeho principu a pokusu o nalezení vlastního ego typu, se kterým se dále pracuje. Nejde jen o teorii, ale i o naciťování si svých reakcí, o pochopení skutečné podstaty této typologie.

Práce s Enneagramem je také velmi cenná pro páry. Vysvětlení a pochopení vzájemných egotypů dokáže otevřít velké možnosti a výrazně posunout váš vztah k lepšímu.

Znalost Enneagramu je neocenitelným pomocníkem při práci s dětmi. Pomůže vám pochopit, proč vaše děti reagují rozdílně, kde je podpořit, kde usměrnit…Proč je některé jejich chování tak těžké pro vás..:-)

Další velmi cenné uplatnění je v oblasti kariéry, obzvlášť ve spojení s koučinkem. Poznat svůj egotyp a jeho přednosti nás může nasměrovat tím správným směrem.

Téměř nutností by měla být znalost osobnostních typů pro každého, kdo vede skupinu lidí. Poznání, jaký typ se k čemu hodí a co ho naopak demotivuje je pro vedoucí týmu velmi důležité.

Jak se zmiňuji v sekci Typy osobností, nalezení vlastního ego typu může být velmi zdlouhavé. Před sezením vždy zasílám k vyplnění test, který může mnohé naznačit. Často se stává, že v daném okamžiku žijeme mnohem silněji fixace „zapůjčených“ čísel. I toto je cenná informace, protože po odstranění příčin, proč jsme se „zabydleli“ jinde, přichází návrat k našemu typu, k pochopení a poznání sama sebe. Je to vlastně startovní bod v dané situaci.

Většina institucí zabývajících se Enneagramem pracuje převážně na úrovni mysli. Knihy jsou plné seznamů, na co si máme dávat pozor, na co se zaměřit.
Chodí ke mně mnoho klientů, kteří už ve dveřích hlásí, že Enneagram znají, ví svoje číslo i co by měli dělat, ale že jim to nejde, ať se snaží sebevíc. Narazili na určité limity.

Spojení terapie Cesta a Enneagramu  považuji za geniální. Díky terapii Cesta se dostaneme k situacím v minulosti, které v nás nezdravé fixace posilovaly a tyto zpracujeme. Tím dochází k osvobozování a my se posunujeme do zdravé části fixace. Nejde tudíž jen o teorii, ale o skutečně hlubokou a intenzivní práci s úžasnými výsledky.

„Objevení zákonitostí v lidském chování má smysl jen tehdy, jestliže se současně s tímto objevem otvíra pohled na možnost změny a osvobození se od tlaku předurčenosti.“ –  Tuto možnost nabízí spojení Enneagramu s terapií Cesta.

Z mé vlastní zkušenosti i ze zkušeností mých klientů můžu říct, že odstraňování fixací, které nejsou naše „kmenové“, které jsme z nějakých důvodů během života pouze přijali načas za své, je poměrně rychlé. Více času vyžaduje práce na našem vlastním ego typu. Ten nás provází celý život.

Co nabízím

 • profesionální přístup se zamřením na výsledek
 • dlouholetou zkušenost – v ČR patřím mezi nejdéle praktikující terapeuty Cesty a mám za sebou více než tisíc sezení s klienty
 • hluboká znalost Enneagramu, kterou automaticky používám při práci s klienty a pomáhá mi dostat se rychleji k jádru problému
 • práce se strachy vycházejícími z našich ego typů
 • kombinaci terapie Cesta s Enneagramem, technikami NLP a  koučinkem
 • práce s páry – díky typologii pomůžu odhalit, proč na sebe mluvíte cizí řečí
 • kariéra – na co se dle vaší typologie hodíte
 • telefonickou či mailovou podporu

Cena

Během let, kdy s metodou pracuji, vidím největší přínos v soustavnější práci s klientem. Přestože je metoda Cesta skutečně velmi účinná, tak ani tady nelze očekávat, že během jednoho sezení vyřešíme kompletně celý náš život a protože svoji práci dělám právě proto, abych lidem pomohla v jejich posunu k plnohodnotnějšímu životu, nabízím za zvýhodněnou cenu balíček pěti sezení. Díky velké praxi dokážu během sezení odhalit hlubší problémy. Pro větší účinek je sezení potřeba absolvovat během 3-4 měsíců.

 

 • Terapie Cesta – balíček 5 sezení Kč 18000,- (1 sezení zdarma) Pro balíček se můžete rozhodnout během prvního sezení.
 • Terapie Cesta – 1 sezení Kč 4500,- /170 Euro (do 180 min)
 • Koučink Kč 3000,- (60-90 min)
 • Enneagram konzultace Kč 3000,- (do 180 min)
 • Enneagram konzultace pro páry Kč 4000,-
 • Transformační program (i pro firmy)

Chcete skutečně zásadně změnit váš život či některé jeho aspekty? Pak je tento program skvělá příležitost, jak tyto změny dosáhnout, ať už v jakékoliv části vašeho života. Jedná se o skutečně transformační program, založený na úzké spolupráci terapeuta s klientem, který se skládá z 12-ti sezení vždy podle potřeb klienta a 2 dalších sezení pro zhodnocení naší práce. Jedná se o kombinaci Cesty, enneagramu a koučinku.Během celého programu poskytuji telefonickou a mailovu podporu.

Program začíná 4hodinovým vstupním sezením, kdy si vyjasníme, co si od společné práce představujete. Zhruba v polovině programu máme opět 4hodinové sezení pro zhodnocení dosavadní práce a pokroků a nastavení dalších kroků. Po ukončení programu proběhne setkání pro zhodnocení celkové spolupráce a stanovení vizí pro další životní kroky.Setkání může být spojeno s obědem či výletem do přírody. Délka programu je 1 rok, abychom mohli pracovat take s tím, jak se pokroky, které děláte během sezení, daří aplikovat v reálném životě. Pro bližší informace mě prosím kontaktuje.

Zrušené sezení méně než 24 hod před plánovaných termínem či nezrušené sezení – poplatek Kč 1000,-