Znalost enneagramu je automaticky součástí mé práce. Sezení k enneagramu je zaměřeno na pochopení jeho principu a pokusu o nalezení vlastního ego typu, se kterým se dále pracuje. Nejde jen o teorii, ale i o pochopení skutečné podstaty této typologie. Bez tohoto hlubšího pochopení nemá enneagram skutečný přínos.

Nabízím dvě základní možnosti práce s enneagramem

 1. základní seznámení s principem enneagramu, které napomáhá pochopení odlišností, vede k možnosti změnit přístup k lidem. Je velmi přínosný při práci s dětmi a v neposlední řadě k pochopení sama sebe. K tomuto automaticky v rámci seznamování se s touto typologií dochází. Teoretická znalost mám může pomoci k vylepšování toho, kdo jsme, ale je tady obrovská možnost k zásadní změně, a to je následující možnost ……
 2. hluboká práce na sobě, vystoupení z automatických strategií ega, ochota odevzdat se všem „nechtěným“ emocím, pocitům, které s naší fixací přicházejí, OSVOBODIT SE. Osvobodit se od předurčenosti, zbavit se limitů z naší fixace vycházejících a vrátit se ke své skutečné podstatě.

 

V rámci první možnosti může být práce s Enneagramem  velmi cenná pro páry. Vysvětlení a pochopení vzájemných egotypů dokáže otevřít velké možnosti a výrazně posunout váš vztah k lepšímu, je-li tam ochota z těchto vzorců vystupovat.

Znalost Enneagramu je neocenitelným pomocníkem při práci s dětmi.  Ať už jste rodiče nebo učitelé, vychovatelé ..pomůže vám pochopit, proč děti reagují rozdílně, kde je podpořit, kde usměrnit…Proč je některé jejich chování tak těžké pro vás..:-)

Další velmi cenné uplatnění je v oblasti kariéry. Poznat svůj egotyp a jeho přednosti nás může nasměrovat tím správným směrem. Velmi často se necháme strachem, který přichází z iluze ega, ovlivnit a ještě máme tendenci zaměňovat to s intuicí.

Velmi přínosná je znalost osobnostních typů pro každého, kdo vede skupinu lidí. Poznání, jaký typ se k čemu hodí a co ho naopak demotivuje je pro vedoucí týmu velmi užitečné a má to potenciál příznivě změnit chod celého týmu, firmy.

Jak se zmiňuji v sekci Typy osobností, nalezení vlastního ego typu může být velmi zdlouhavé. Před sezením vždy zasílám k vyplnění test, který může mnohé naznačit. Často se stává, že v daném okamžiku žijeme mnohem silněji fixace „zapůjčených“ čísel. I toto je cenná informace, protože po odstranění příčin, proč jsme se „zabydleli“ jinde, přichází návrat k našemu typu, k pochopení a poznání sama sebe. Je to vlastně startovní bod v dané situaci.

Většina institucí zabývajících se Enneagramem pracuje převážně na úrovni mysli. Knihy jsou plné seznamů, na co si máme dávat pozor, na co se zaměřit.
Chodí ke mně mnoho klientů, kteří už ve dveřích hlásí, že Enneagram znají, ví své číslo i co by měli dělat, ale že jim to nejde, ať se snaží sebevíc. Narazili na určité limity.

Druhá možnost – Spojení terapie Cesta a Enneagramu  považuji za silně transformující. Díky terapii Cesta se dostaneme k situacím v minulosti, které v nás nezdravé fixace posilovaly a tyto zpracujeme. Tím dochází k osvobozování a my můžeme začít žít život ze skutečně svobodných rozhodnutí, z vnitřní svobody nezatížené předurčenými strategiemi.  Nejde tudíž jen o teorii, ale o skutečně hlubokou a intenzivní práci s úžasnými výsledky. Dochází ke skutečnému poznání // vidění strategií, rozpoznání jejich zbytečností …  objevení ILUZE ega je velmi osvobozující.

„Objevení zákonitostí v lidském chování má smysl jen tehdy, jestliže se současně s tímto objevem otvíra pohled na možnost změny a osvobození se od tlaku předurčenosti.“ –  Tuto možnost nabízí spojení Enneagramu s terapií Cesta.

Na úvodní stránce je několik videí s rozhovory o enneagramu a o způsobu práce s ním.

Co nabízím

 • profesionální přístup se zaměřením na  trvalou životní transformaci , naprostou otevřenost a diskrétnost
 • dlouholetou zkušenost – v ČR patřím mezi nejdéle praktikující terapeuty této metody a mám za sebou téměr 2000 sezení s klienty
 • energetickou podporu, neustále pracuji sama na sobě a jsem otevřena nejhlubším možným transformacím
 • hluboká znalost Enneagramu, kterou automaticky používám při práci s klienty a pomáhá mi dostat se rychleji k jádru problému
 • práce se strachy vycházejícími z našich ego typů
 • kombinaci terapie Cesta s Enneagramem, technikami NLP a  koučinkem
 • práce s páry
 • kariéra – na co se dle vaší typologie hodíte
 • telefonickou či mailovou podporu

Cena

Během let, kdy s metodou pracuji, vidím největší přínos v soustavnější práci s klientem. Přestože je metoda Cesta skutečně velmi účinná, tak ani tady nelze očekávat, že během jednoho sezení vyřešíme kompletně celý náš život a protože svoji práci dělám právě proto, abych lidem pomohla v jejich posunu k plnohodnotnějšímu životu, nabízím za zvýhodněnou cenu balíček pěti sezení. Díky velké praxi dokážu během sezení odhalit hlubší problémy. Pro větší účinek je sezení potřeba absolvovat během 3-4 měsíců.

 

 • Terapie Cesta – 1 sezení Kč 6000,- /250 Euro (délka sezení do 180 min)
 • Terapie Cesta – balíček 3 sezení včetně 30min. zoom setkání po každém sezení Kč 20 000,-/830 Euro
 • Hluboký transformační program, práce s egem – sestaveno na míru na základě konzultace
 • Intenzivní práce na míru na mystickém ostrově Madeira –  cena dle programu, energii ostrova, tzv. zahrady Atlantiku či Havaje Evropy, lze využít na jednotlivá sezení během vaší dovolené nebo se ponořit do intenzivní práce.
 • Enneagram konzultace Kč 5000,- (do 180 min), ideální je seminář
 • Enneagram konzultace pro páry Kč 6000,-
 • Osobní konzultace Kč 2000,- (60 minut) – osobně nebo online

 

Chcete skutečně zásadně změnit váš život či některé jeho aspekty? Pak jsou výše nabízené programy skvělá příležitost, jak tyto změny dosáhnout.

Hluboký transformační program je založený na úzké spolupráci terapeuta s klientem, který se skládá z 12-ti sezení vždy podle potřeb klienta a 2 dalších sezení pro zhodnocení naší práce. Jedná se o kombinaci Cesty, enneagramu a koučinku.Během celého programu poskytuji telefonickou a mailovu podporu. Program začíná 4hodinovým vstupním sezením, kdy si vyjasníme, co si od společné práce představujete. Zhruba v polovině programu máme opět 4hodinové sezení pro zhodnocení dosavadní práce a pokroků a nastavení dalších kroků. Po ukončení programu proběhne setkání pro zhodnocení celkové spolupráce a stanovení vizí pro další životní kroky.Setkání může být spojeno s obědem či výletem do přírody. Délka programu je 1 rok, abychom mohli pracovat také s tím, jak se pokroky, které děláte během sezení, daří aplikovat v reálném životě. Pro bližší informace mě prosím kontaktuje.

Zrušené sezení méně než 24 hod před plánovaných termínem  –  poplatek Kč 2000,- Nezrušené sezení – počítá se plná cena sezení. 

Platební údaje pro platbu převodem : č. účtu 557108/5500, IBAN: CZ9655000000000000557108 SWIFT:RZBCCZPP