Zveme Vás na seminář, na kterém předáváme znalost Enneagramu v jeho nejhlubším potenciálu zaměřeném na  práci s egem a sebeuvědoměním.
Enneagram pro nové paradigma, za kterým stojí Bohdana Nádas a Katka Beáta Bukáčková, obě mnohaleté terapeutky Cesty a lektorky seminářů enneagram, nabízí rozpoznání strategií ega a zároveň cestu, jak se těchto strategií zbavit.
Více informací naleznete na stánkách  Divinitas, která je zhmotněním vize předávat v České republice enneagram jako nástroj skutečného duchovního probuzení a sebepoznání.

VÍCE INFORMACÍ