Zveme Vás na zcela nový seminář, na kterém předáváme znalost Enneagramu v jeho nejhlubším potenciálu.

V únoru 2022 se zrodila vize předávat i v České republice enneagram v jeho nejvyšším potenciálu. Nejen ve formě jednotlivých seminářů, ale jako ucelený projekt od základních seminářů až po nejpokročilejší pobytové, zaměřené již na hlubokou práci s egem a sebeuvědoměním.
A tak vznikl Enneagram pro nové paradigma, za kterým stojí Bohdana Nádas a Katka Beáta Bukáčková, obě mnohaleté terapeutky Cesty a lektorky seminářů enneagram.
A tak nám dovolte, abychom Vám představily Divinitas, která je zhmotněním vize předávat v České republice enneagram jako nástroj skutečného duchovního probuzení a sebepoznání.

VÍCE INFORMACÍ